Глава за цилиндър и други резервни части за моторна фреза, мотокултиватор