Бобини, свещи и други електрически части за моторна пръскачка.